บริษัทจำหน่ายสีย้อมผ้า

สีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์

 
ม้วนด้ายที่ย้อมสี
สีย้อมผ้าทุกชนิด

บริษัท เคซีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด

    ประกอบธุรกิจ นำเข้าสีย้อมผ้า และ จำหน่ายสีย้อมผ้า , ปากกา Markpen CENTURY’s Tex marker, ผงฟอกนวล, สีพิมพ์ และ เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สำหรับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ฟอกหนัง พลาสติก ยาง และ อุตสาหกรรมทั่วไป สีย้อมธูป สีย้อมกระดาษ สีผสมกาวทาเฟอร์นิเจอร์ สีผสมเคมีเกษตร จำพวก Methylene Blue 2B, Malachite Green Crystal - Powder, Bismark Brown BR, Bismark Brown BR 200%


 รับสมัครพนักงานจำนวน 3 อัตรา : พนักงานขาย 2 อัตรา , ช่างLab สี 1 อัตรา 
    (ดูรายละเอียดที่หน้า Contact Us)
 สีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติ INDAFIX ชนิดย้อมได้ในน้ำอุ่น (40-60 องศา) สามารถย้อม ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด
 ท่านสามารถติดตาม ข่าวสาร พูดคุย หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ท่านสนใจ
    ได้ทาง Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/KCBTEX
 Markpen CENTURY’S Tex Marker ปากกาเขียนตำหนิผ้า สี Yellow , Red  
                       คลิก Markpen เพื่อชมรายละเอียด

 รับสมัครพนักงานจำนวน 3 อัตรา : พนักงานขาย 2 อัตรา , ช่างLab สี 1 อัตรา 
    (ดูรายละเอียดที่หน้า Contact Us)
 สีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติ INDAFIX ชนิดย้อมได้ในน้ำอุ่น (40-60 องศา) สามารถย้อม ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด
 ท่านสามารถติดตาม ข่าวสาร พูดคุย หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ท่านสนใจ
    ได้ทาง Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/KCBTEX
 Markpen CENTURY’S Tex Marker ปากกาเขียนตำหนิผ้า สี Yellow , Red  
                       คลิก Markpen เพื่อชมรายละเอียด 


http://www.facebook.com/KCBtexhttp://www.kcbtextile.com/Markpen.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1

บริษัท เคซีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด

115-117 ซอยเพชรเกษม 102/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0 2806 0144 , 0 2806 0482

                                                                                                                                                                0 2444 3216 , 0 2444 3217

โทรสาร  0 2806 0482 , 0 2444 3217

Reactive Dyes

Auxiliary

Direct Dyes

Acid

Dyed

Color Movement

DCA

Sulphur

Dyes

Basic

Chemical

Disperse

Dyes

Pigments